Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Nguyễ - ID: 1459346
 IP & Posted by:  118.69.69.3 on April 2, 2019 at 11:24pm
 Updated by:  April 3, 2019 at 12:46am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bác sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu! Translate to English
 Free Time:  Du lịch, cafe, đọc sách! Translate to English
 I Am:  Tôi vui vẻ, hoà đồng, galăng và lun mang lại niềm vui cho mọi người nhất là phụ nữ! Translate to English
 Looking For:  Tất cả những người phụ nữ lun muốn được hạnh phúc! Translate to English

Back | Send Email to Phương Nguyễ (ID: 1459346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.