Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459495 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Bình - ID: 1459495
 IP & Posted by:  71.121.222.37 on April 5, 2019 at 11:17am
 Updated by:  April 22, 2019 at 11:29am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Columbia
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21045
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tudo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Chơi nhạc, đọc sách báo, đi lang thang ... Translate to English
 I Am:  giãn dị, ít giao tiếp, không bon chen, không vướng bận, không ưa tứ đổ tường My video clip: https://youtu.be/75tpTw6AMNg Link doesn't work, you can copy link and paste to the address bar then hit ENTER to watch ... Translate to English
 Looking For:  Một bà lớn tuổi và cô đơn như tôi để xây dựng Translate to English

Back | Send Email to Thanh Bình (ID: 1459495)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.