Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459793 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sorrow - ID: 1459793
 IP & Posted by:  49.182.13.77 on April 11, 2019 at 2:35am
 Updated by:  May 21, 2019 at 1:47pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sydney
 State/Province:  New South Wales
 Zip:  2000
 Country:  Australia
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Bán Kẹo Kéo
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm cho mình người có cùng sở thích Bán Kẹo Kéo Translate to English
 Free Time:  Movie,fishing,cars Translate to English
 I Am:  Là một người rất đơn giản,ko nên nói nhiều để tự tìm hiểu nhé Translate to English
 Looking For:  Là người luôn tôn trọng cuộc sống gia đình, biết lo lắng Translate to English

Back | Send Email to Sorrow (ID: 1459793)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.