Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459794 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên - ID: 1459794
 IP & Posted by:  171.250.122.4 on April 11, 2019 at 2:49am
 Updated by:  May 21, 2019 at 4:29pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Eyelash
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói chuyện tìm hiểu...==>???? Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi. Translate to English
 I Am:  Đừng vội nói lời yêu khi chưa hiểu đc con người tôi. Translate to English
 Looking For:  Ko đặt ra mục tiêu.mọi thứ hợp hay ko trái tim sẽ cảm nhận đc. Translate to English

Back | Send Email to Nguyên (ID: 1459794)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.