Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459952 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Mai - ID: 1459952
 IP & Posted by:  14.169.15.229 on April 14, 2019 at 2:31am
 Updated by:  August 2, 2019 at 8:14pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, xem phim, nghe nhạc, gặp bạn bè ... Translate to English
 I Am:  Mẹ đơn thân, ngọt ngào, lãng mạn. Thích cuộc sống gia đình. Translate to English
 Looking For:  Tử tế, chân thành, chung thủy và nghiêm túc trong tình cảm. Yêu trẻ con. Có trách nhiệm. Translate to English

Back | Send Email to Phương Mai (ID: 1459952)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.