Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459998 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HOÀNG KIM - ID: 1459998
 IP & Posted by:  123.22.7.205 on April 14, 2019 at 10:41pm
 Updated by:  June 21, 2019 at 8:37pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  CM - BL
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  DN Tư Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển tốt công việc kinh doanh của mình. Translate to English
 Free Time:  đọc sách nghe nhạc, trang trí nhà của,thích nấu ăn va mong muốn được đi du lịch để ngấm những kiến trúc mới. Translate to English
 I Am:  nhẹ nhàng lịch sự và nhã nhận với mọi người. sông tốt sống tình cảm luôn ch6n thật, ghét sự giã dối, Translate to English
 Looking For:  mong tìm được người bạn phù họp với mình, thông minh lịch sự có chí cầu tiến, biết tôn trọng tình bạn, sống tình cãm và có tấm lòng nhân hậu.dia chi mail: ngankim_hoang @ yahoo. com tìm bạn tuổi từ 41 đến 48 tuổi, chúc các bạn vui khỏe và thành công ! Translate to English

Back | Send Email to HOÀNG KIM (ID: 1459998)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.