Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460056 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MinMin - ID: 1460056
 IP & Posted by:  125.214.60.112 on April 15, 2019 at 9:02pm
 Updated by:  April 16, 2019 at 4:49pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học make up làm trong nước hoặc nước ngoài Translate to English
 Free Time:  Painting, dancing, reading , training english Translate to English
 I Am:  Hơi Ít nói shy khi mới quen, nếu hiểu nhau sẽ rất lầy , a bit crazy. Bottom ko ẻo lả. Biết lắng nghe chia sẻ, thích người có nhiều kinh nghiêm sống Translate to English
 Looking For:  Sense of humor, sensitive, take care the other, a bit crazy. Translate to English

Back | Send Email to MinMin (ID: 1460056)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.