Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anabella - ID: 1460143
 IP & Posted by:  193.37.252.106 on April 17, 2019 at 10:31am
 Updated by:  April 17, 2019 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Georgia
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30627
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Long Translate to English
 Free Time:  tôi mát mẻ và dịu dàng và tôi thích đi chơi với bạn bè và gia đình Translate to English
 I Am:  Tôi là một phụ nữ làm việc rất chăm chỉ .... dễ dàng đi xuống trái đất ... Tôi ở đây để tìm thấy tình yêu của đời mình, một nửa của tôi để bắt đầu một điều gì đó nghiêm trọng .. text 704 992 3461 Translate to English
 Looking For:  Serious relationship a man to be with for the rest of my life Translate to English

Back | Send Email to Anabella (ID: 1460143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.