Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460236 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

FATHER's LOVE - ID: 1460236
 IP & Posted by:  171.232.87.219 on April 19, 2019 at 8:52am
 Updated by:  April 21, 2019 at 4:27am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cuộc sống hạnh phúc, tận hưởng và chia sẻ Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, du lịch, trải nghiệm nhiều vùng đất và văn hóa các nước Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, chân thành, cởi mở và giàu tình cảm Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ tự do, sống văn minh, yêu thương trẻ nhỏ và nhân hậu Translate to English

Back | Send Email to FATHER's LOVE (ID: 1460236)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.