Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AnhTran - ID: 1460347
 IP & Posted by:  105.112.37.89 on April 21, 2019 at 9:37am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  14205
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời để cùng chia sẻ những lúc buồn vui và nắm tay nhau đến cuối chân cầu(vòng) :) Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp,nghe nhạc ,xem phim,đọc báo Translate to English
 I Am:  hiện ,vui vẻ hòa đồng , không thích sự giả dối Translate to English
 Looking For:  Người biết suy tính cho tương lai , không quan trọng nhiều về vật chất , biết hiệu và thông cảm cho người khác Translate to English

Back | Send Email to AnhTran (ID: 1460347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.