Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AnNa - ID: 1460441
 IP & Posted by:  14.227.90.17 on April 23, 2019 at 2:20am
 Updated by:  March 15, 2020 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  bình dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  xem phim,đọc báo Translate to English
 I Am:  vui tính ,hiền ,biết nấu ăn Translate to English
 Looking For:  cao,ưa nhìn ,hiền ,chăm chỉ làm việc có thời gian dành cho gia đình,yêu gia đình Translate to English

Back | Send Email to AnNa (ID: 1460441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.