Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460566 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phan hoang tran - ID: 1460566
 IP & Posted by:  14.233.84.123 on April 24, 2019 at 11:35pm
 Updated by:  April 25, 2019 at 6:29am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  tích lũy ít vốn, tự tạo cho mình 1 cửa hàng nhỏ và nuôi dạy con gái nên người, Translate to English
 Free Time:  xem giải trí, chơi cùng con, đi cfe cùng bạn bè Translate to English
 I Am:   vui vẻ, hướng ngoại,suy nghĩ tích cực Translate to English
 Looking For:  tình cảm, bản lĩnh, tinh tế Translate to English

Back | Send Email to phan hoang tran (ID: 1460566)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.