Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460602 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiffany - ID: 1460602
 IP & Posted by:  42.114.18.126 on April 25, 2019 at 10:28am
 Updated by:  April 25, 2019 at 4:34pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh dịch vụ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  công việc phát triển tốt hơn những gì mình định ra Translate to English
 Free Time:  đi ăn, đi dạo, xem hài cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  hoà đồng, vui vẻ, thẳng thắn Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, hoà đồng, có cv ổn định, có định hướng cho tương lai, không lăng nhăng Translate to English

Back | Send Email to Tiffany (ID: 1460602)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.