Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460681 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duong - ID: 1460681
 IP & Posted by:  98.200.167.10 on April 27, 2019 at 12:27pm
 Updated by:  May 3, 2019 at 4:10pm
 Gender:  Female
 Age:  65
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77036
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Trước làm quen , lâu là ban .. Thân nhau , hiểu nhau.có thể là tri kỷ cua nhau.... Translate to English
 Free Time:  Việc nhà , Gymboree, đi bộ trên biển Translate to English
 I Am:  Phụ nữ bình thường không có gì đặc biệt , phụ nữ mềm diệu ,chỉ Hơi kén chọn bạn nam cũng như bạn nữ.....sống độc lập . Thích lẽ công bằng và người thành thật ....những gì có thể nói được thì tôi nói ....không thể nói thì xin phép cho tôi cười trừ ...... Translate to English
 Looking For:  Bạn nam giống như tôi.....để ý quan tâm cho nhau....nói ít , nói điều thật. ..biết cãm xúc với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mìnhh....tuổi từ 60 và không hơn 65 . Chỉ trả lời thư chữ Việt Translate to English

Back | Send Email to Duong (ID: 1460681)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.