Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460907 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phấn - ID: 1460907
 IP & Posted by:  171.250.99.11 on April 30, 2019 at 10:18pm
 Updated by:  June 4, 2019 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ tìm hiểu nếu được sẽ đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh Nấu ăn và xem tin tức Translate to English
 I Am:  Hòa đồng vui nhộn yếu tiếng cười ghét giả dối Translate to English
 Looking For:  Tốt bụng không gia trưởng biết yêu thương gia đình và những người xung quanh Translate to English

Back | Send Email to Phấn (ID: 1460907)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.