Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quang Vuvo - ID: 1460971
 IP & Posted by:  108.59.0.9 on May 2, 2019 at 12:55am
 Updated by:  May 2, 2019 at 5:53am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Baltimore
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21201
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Civil engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một đối tác nghiêm túc cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tôi thích tập thể dục trong phòng tập thể dục, đọc các tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dài Translate to English
 I Am:  Tôi quan tâm, yêu thương, chăm chỉ, dễ tính và đáng tin cậy Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một đối tác yêu thương, khiêm tốn, dễ gần và đáng tin cậy cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Quang Vuvo (ID: 1460971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.