Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TìmMáiẤmGĐ - ID: 1461226
 IP & Posted by:  174.87.49.194 on May 6, 2019 at 1:33pm
 Updated by:  May 6, 2019 at 4:19pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Apple GREEN
 Zip:  91999
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Mần Ruộng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn tìm được người hợp ý, Mục tiêu dài kết hôn& sẽ tạo dựng 1mái ấm GĐ Translate to English
 Free Time:  Read News, watching movies,, go traveling. Translate to English
 I Am:  ( Hình minh họa ) . Người ít nói, hiền, thành thật, vui vẻ, hòa đồng thương người . Đơn giản bình thường Translate to English
 Looking For:  Người con gái đơn giản, bình thường , dể nhìn , cũng đang tìm 1mái ấm gia đình như mình. Cãm ơn mọi người ghé thăm my profle . Chúc mọi người sẽ good luck. Ỡ vietsingle này Translate to English

Back | Send Email to TìmMáiẤmGĐ (ID: 1461226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.