Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461305 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BằngLăngTím - ID: 1461305
 IP & Posted by:  14.236.17.190 on May 8, 2019 at 12:31am
 Updated by:  May 12, 2019 at 11:40pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  ĐN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  KTVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn,tìm hiểu... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,du lịch.... Translate to English
 I Am:  Nhẹ nhàng,hiền lành và dể thương Có duyên làm bạn, ta sẽ biết về nhau Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chung thuỷ,hiền lành,chính chắn,thấu hiểu và luôn trân trọng người bên cạnh. Translate to English

Back | Send Email to BằngLăngTím (ID: 1461305)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.