Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461415 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LTKL - ID: 1461415
 IP & Posted by:  105.112.98.123 on May 10, 2019 at 1:47am
 Updated by:  May 16, 2019 at 1:23pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sacramento
 State/Province:  California
 Zip:  94207
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Sống một cuộc đời thỏa mãn với người phụ nữ đặc biệt có những giá trị cơ bản, như niềm tin văn hóa và tôn giáo Translate to English
 Free Time:  Tập thể dục, bơi lội, thổi sáo, đôi khi đi mua sắm và quan trọng nhất là nấu ăn là sở thích của tôi Translate to English
 I Am:  Tôi tên là Kim, tôi yêu thương, quan tâm, thấu hiểu với khiếu hài hước rất tốt. Tôi dễ dàng đi và tôi có một sự hiểu biết lớn về giao tiếp Translate to English
 Looking For:  Một người phụ nữ có niềm tin văn hóa và tôn giáo lớn. Một người phụ nữ biết giá trị của mối quan hệ và coi gia đình là ưu tiên hàng đầu của mình Translate to English

Back | Send Email to LTKL (ID: 1461415)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.