Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461515 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ĐOÁ VÔ ƯU - ID: 1461515
 IP & Posted by:  14.184.252.47 on May 11, 2019 at 9:19pm
 Updated by:  May 12, 2019 at 4:20pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Lâm đồng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Trồng hoa lan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm người hiểu biết Phật pháp, trao đổi học hỏi lẫn nhau, nếu hửu duyên có thể tiến xa hơn nữa Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, hát karaoke, nghe thuyết Pháp, đi bộ... Translate to English
 I Am:  Hiền lành thật thà, ko thích giả dối, sống có trách nhiệm... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đời cùng đạo Phật, hiểu biết, hiền lành thật thà vui vẻ, sống có trách nhiệm và thực tế... Translate to English

Back | Send Email to ĐOÁ VÔ ƯU (ID: 1461515)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.