Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mai nguyen8387 - ID: 1461619
 IP & Posted by:  1.53.209.144 on May 13, 2019 at 10:12pm
 Updated by:  July 5, 2019 at 6:49am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định & một mái ấm gia đình Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, nấu ăn... Translate to English
 I Am:  Tôi là người thật lòng, thẳng thắn Translate to English
 Looking For:  Thật sự nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Hy vọng tìm được người chân thật. Translate to English

Back | Send Email to mai nguyen8387 (ID: 1461619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.