Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462186 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chờ Người - ID: 1462186
 IP & Posted by:  99.203.75.55 on May 17, 2019 at 8:29pm
 Updated by:  September 28, 2019 at 6:14am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Orange County
 State/Province:  California
 Zip:  92655
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một bạn nam thích hợp for long term relationship Translate to English
 Free Time:  Làm mọi thứ để được khỏe mạnh về physical and mental. Translate to English
 I Am:  Người phụ nữ khi trần trụi nhất khg phải là lúc naked o trên giường mà là được người đàn ông của mình nhìn thấu được tất Cả những ngõ ngách của tâm hồn, mọi ước mơ, khát vọng, dục vọng và nỗi sợ hãi của mình trước người đàn ông của mình. Người đàn ông ấy bây giờ đang o đâu? Translate to English
 Looking For:  Đàn ông của gia đình, sâu sắc, va biết chia sẽ. Translate to English

Back | Send Email to Chờ Người (ID: 1462186)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.