Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462320 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyền - ID: 1462320
 IP & Posted by:  112.197.70.117 on May 20, 2019 at 1:27am
 Updated by:  June 14, 2019 at 6:28am
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc phụ giúp bố mẹ và tìm được một người phù hợp cho tương lai Translate to English
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè,ăn uống,xem phim,đi du lịch Translate to English
 I Am:  Mình là người vui vẻ,hoà đồng,sống tình cảm,có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và gia đình Translate to English
 Looking For:  Khi người ta trưởng thành,họ không đi tìm tình yêu nữa mà họ đi tìm một người có thể bêncạnh họ suốt cuộc đời””vào một lúc nào đấy, ở một nơi nào đấy có một người khiến ta muốn bỏ lại cả thế giới sau lưng.. ☺️ Translate to English

Back | Send Email to Tuyền (ID: 1462320)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.