Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462384 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rita ( fem) - ID: 1462384
 IP & Posted by:  171.233.188.108 on May 21, 2019 at 4:41am
 Updated by:  May 22, 2019 at 4:16pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Vp
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người dễ thương, độc lập , ổn định và lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , không thích sáng nắng chiều mưa, không thù dai ghét lâu. Translate to English
 Looking For:  Một người cùng sở thích, hoà nhã, ga lăng và lãng mạn. Translate to English

Back | Send Email to Rita ( fem) (ID: 1462384)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.