Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462845 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Lan - ID: 1462845
 IP & Posted by:  113.172.186.153 on May 29, 2019 at 7:54am
 Updated by:  September 22, 2019 at 7:53am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, thể thao, du lịch. Translate to English
 I Am:  Giản dị, vui vẻ, và tình cảm, thích ngắm cảnh đẹp thiên nhiên (hinh minh hoa thoi ah). Translate to English
 Looking For:  Chân thành và cũng mong có một mái ấm gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Hoang Lan (ID: 1462845)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.