Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sa Mây - ID: 1462965
 IP & Posted by:  42.116.68.150 on May 31, 2019 at 11:43am
 Updated by:  July 18, 2019 at 6:57pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Lạt
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Fengsuimakeup
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã là Duyên..Phận hà cớ phải lo..! Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc hoa,shopping và tìm hiểu tất cả về làm đẹp Translate to English
 I Am:  Xinh đẹp,cuốn hút bên ngoài chỉ để che giấu bên trong rất khó chiều và hung dữ,😃 Translate to English
 Looking For:  Bản lãnh..! Translate to English

Back | Send Email to Sa Mây (ID: 1462965)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.