Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463034 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jennifer - ID: 1463034
 IP & Posted by:  42.117.207.0 on June 1, 2019 at 11:49pm
 Updated by:  July 28, 2019 at 4:02pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NV VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn đinh gia đình Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, tập yoga Translate to English
 I Am:  Là người nhân hậu, độc lập, tử tế, biết sống & trân trọng tình cảm, yêu thương chân thành. Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông chính nhân quân tử, sống đạo đức, tử tế và biết yêu thương, chân tình. Translate to English

Back | Send Email to Jennifer (ID: 1463034)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.