Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngô Lan - ID: 1463053
 IP & Posted by:  115.72.134.122 on June 2, 2019 at 8:17am
 Updated by:  June 20, 2019 at 6:12pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  ổn định Translate to English
 Free Time:  chơi với con Translate to English
 I Am:  chân thành , trung thực nếu muốn làm bạn thì gọi trao đổi nhé 0947270208 0937261213 tôi nghiêm túc tìm một người chia xớt Translate to English
 Looking For:  chân thành trung trực chung thủy biết quan tam. Translate to English

Back | Send Email to Ngô Lan (ID: 1463053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.