Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đài Trang - ID: 1463143
 IP & Posted by:  113.161.167.173 on June 3, 2019 at 5:52pm
 Updated by:  June 12, 2019 at 6:34pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 người bạn trai Translate to English
 Free Time:  tôi thường online, xem phim, học thêm tiếng anh Translate to English
 I Am:  tôi là 1 người vui vẻ, hòa đồng Translate to English
 Looking For:  tôi muốn tìm 1 người cởi mởi vui tính, biết quan tâm và chăm sóc gia đình Translate to English

Back | Send Email to Đài Trang (ID: 1463143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.