Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463154 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lucy Nguyen - ID: 1463154
 IP & Posted by:  14.236.0.255 on June 3, 2019 at 9:10pm
 Updated by:  November 5, 2019 at 8:41pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Austin
 State/Province:  Texas
 Zip:  78747
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  PGs
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  No boyfriend no problem. However, I still need somebody Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn; đọc sách; chụp ảnh; du lịch Translate to English
 I Am:  Nhìn nhận theo cách của bạn. Không phán xét không đánh giá bất kỳ ai. Hãy sống bằng cả tấm lòng. "Living a life worth remembering" Translate to English
 Looking For:  Không xác định về Gu ( mẫu đàn ông lý tưởng). nhưng có vài điều mình hạn chế : Không hút thuốc, không rượu bia nhiều ( uống có giới hạn)...và những cái liên quan tới tệ nạn xã hội. Translate to English

Back | Send Email to Lucy Nguyen (ID: 1463154)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.