Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463297 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Châu Hồ - ID: 1463297
 IP & Posted by:  113.172.30.120 on June 6, 2019 at 5:45am
 Updated by:  June 6, 2019 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hue
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Purchasing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm được người phù hợp Translate to English
 Free Time:  Đi siêu thị, tìm hiểu những món ăn, nghe nhạc và xem phim Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, thân thiện nhưng hơi rụt rè với người lạ Translate to English
 Looking For:  Thân thiện, vui vẻ, biết quan tâm và chăm lo cho gia đình Translate to English

Back | Send Email to Châu Hồ (ID: 1463297)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.