Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Tran - ID: 1463346
 IP & Posted by:  115.79.137.50 on June 7, 2019 at 12:04am
 Updated by:  July 31, 2019 at 6:24pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCMC
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành mọi việc như mong muốn. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa và đi du lịch... Translate to English
 I Am:  Ít nói, luôn muốn hoàn thiện mình, sống vì mọi người. Translate to English
 Looking For:  Mong muốn gặp những người bạn sống tốt, thông minh, không giả dối và không vướng bận. Translate to English

Back | Send Email to Tran Tran (ID: 1463346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.