Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chân Tình - ID: 1463490
 IP & Posted by:  171.249.234.52 on June 9, 2019 at 8:30am
 Updated by:  June 15, 2019 at 5:46pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Máy tính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn gái dễ thương, có duyên nợ sẽ tiến tới hôn nhan Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem film, cafe bạn bè, lướt web Translate to English
 I Am:  Tôn trọng, lễ phép trong xã giao, chân tình trong giao tiếp Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái dễ thương, dễ nhìn, vui vẻ hoạt bát, lễ phép với người lớn. Translate to English

Back | Send Email to Chân Tình (ID: 1463490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.