Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463594 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

💞Thắm💞 - ID: 1463594
 IP & Posted by:  115.74.177.90 on June 10, 2019 at 5:58pm
 Updated by:  June 14, 2019 at 5:32am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn đc cùng anh đi đến tận cùng chân trời...❤️❤️❤️ Translate to English
 I Am:  Em là cô gái miền tây người thì nhỏ nhắn thật là mỏng manh....kkkkkk😜😜 Translate to English
 Looking For:  Chung thuỷ thật thà và thật sự nghiêm túc nhé😝 Chỉ cần dưới 45t không thích lớn hơn tuổi quá nhiều sẽ không có điểm chung rất dễ bất đồng trong cs.😝😝😝😝 Translate to English

Back | Send Email to 💞Thắm💞 (ID: 1463594)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.