Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh yêu à - ID: 1463614
 IP & Posted by:  66.249.82.72 on June 11, 2019 at 12:31am
 Updated by:  October 13, 2019 at 8:04am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa
 Zip:  079
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ecommerce
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn chung phòng ở chung 1 nhà sống chung cả đời. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, tán gẫu, chăm sóc nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hài hước, chân thành. Yêu đi đừng sợ !!! Vb +8479-718-5263 Translate to English
 Looking For:  Yêu em đi,để em có cái mà viết trên Instagram ❤ Tìm bạn từ 35-45t Translate to English

Back | Send Email to Anh yêu à (ID: 1463614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.