Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyết Minh - ID: 1463667
 IP & Posted by:  123.21.6.156 on June 11, 2019 at 9:49pm
 Updated by:  June 12, 2019 at 7:36am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc đời ai biết trước ngày mai còn sống không? tại sao cứ vẽ vời một tương lai quá xa vời. Muốn quá nhiều rồi lại đau khổ. Đơn giản thôi: vui vẻ, tích cực và sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Ngày mai có sao cũng là tốt nhất rồi Translate to English
 Free Time:  Đoc sách, xem phim và hẹn hò Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, lạc quan. Tôi không có quá nhiều ước mơ và sầu não. Chẳng muốn hại ai hay tranh giành đấu đá. Yêu thì đến với nhau hết yêu nói một câu chia tay là xong. Đời người sống được bao lâu ở đố mà giận hờn, oán trách, vẽ tuồng Translate to English
 Looking For:  Nguoi yêu tôi và tôi yêu người ấy. Tình yêu sẽ phá bỏ mọi nguyên tắc. Khi bạn còn nguyê tắc thì bạn không yêu Translate to English

Back | Send Email to Tuyết Minh (ID: 1463667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.