Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thủy thương - ID: 1463705
 IP & Posted by:  125.214.57.19 on June 12, 2019 at 3:19pm
 Updated by:  August 25, 2020 at 9:25pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Luytre...0928
 Zip:  680941
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nông dân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  friend .same same me Translate to English
 Free Time:  do everything.hy vọng sống bình an qua đại dịch covid Translate to English
 I Am:  Em là van đã đóng thuyền tháo ra đóng lại có phiền lòng anh Translate to English
 Looking For:  tìm đâu giữa dòng đời lạc lõng.mợt bến bờ chỉ có yêu thương.khi muốn khóc ta về nơi ấy .thã nổi buồn tìm chút bình yên.tìm đâu giữa kiếp người bạc bẻo một chút tình.một chút yri ân.để biềt ta hơn hòn đá cuội.chỉ biết buồn rồi hóa rêu xanh.tôi mong lắm những chiều vàng nắn nhạt.gọi tên anh .anh củng gọi tên tôi..no jokking please .thanks looking my profile Translate to English

Back | Send Email to thủy thương (ID: 1463705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.