Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463797 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jade - ID: 1463797
 IP & Posted by:  27.3.32.199 on June 14, 2019 at 7:57am
 Updated by:  August 8, 2019 at 8:21pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người chân thành và biết tôn trọng tình cảm Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim , di dạo và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Chân thành , thẳng thắn , vui vẻ và hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Chân thật , vui vẻ , hòa dồng với mọi người và biết quan tâm . Translate to English

Back | Send Email to Jade (ID: 1463797)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.