Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463818 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Úc Đào - ID: 1463818
 IP & Posted by:  14.183.207.54 on June 14, 2019 at 5:37pm
 Updated by:  June 16, 2019 at 5:33pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người bạn đời Translate to English
 Free Time:  Xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Là một người ít nói, thẳng tính nhưng dễ gần và hiền lành Translate to English
 Looking For:  Một người chân thành biết quan tâm và chăm sóc người khác Translate to English

Back | Send Email to Úc Đào (ID: 1463818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.