Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hello ! - ID: 1464020
 IP & Posted by:  73.144.106.228 on June 17, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  March 29, 2020 at 1:40am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Shelby Township
 State/Province:  Michigan
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Không lo lắng ...hạnh phúc là những gì mình đang có Translate to English
 Free Time:  Giải trí ... Translate to English
 I Am:  Hãy nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời Translate to English
 Looking For:  Gặp nhau rồi yêu nhau là DUYÊN SỐ ...Đến được với nhau hay không là một ẨN SỐ phải tìm ... Translate to English

Back | Send Email to Hello ! (ID: 1464020)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.