Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hello ! - ID: 1464020
 IP & Posted by:  73.144.106.228 on June 17, 2019 at 8:03pm
 Updated by:  July 3, 2020 at 7:44am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Shelby Township
 State/Province:  Michigan
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Du lịch Translate to English
 Free Time:  Giải trí ... Translate to English
 I Am:  I love pets Translate to English
 Looking For:  Thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều ,đừng thấy người trọc đầu mà nghĩ họ là thầy tu hoặc thấy người thường xuyên vào nhà thờ rồi lại tôn sùng họ như một thánh nhân,cẩn thận mọi người ơi không khéo bị lừa đấy,nếu muốn thương người ta thì nhớ là hãy thương mình trước đã ... Translate to English

Back | Send Email to Hello ! (ID: 1464020)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.