Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464040 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim ban đời - ID: 1464040
 IP & Posted by:  171.253.132.36 on June 18, 2019 at 5:03am
 Updated by:  August 17, 2019 at 12:56am
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  binh duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  gặp dc người cùng suy nghĩ hợp sống chung cùng chia sẻ. Translate to English
 Free Time:  gym . cafe Translate to English
 I Am:  thẳng tính , sống nội tâm , thuộc ngườii không giỏi nói nhưng làm. 1câu tôi rất thích .hạnh phúc cũng giống như bầu trời không dành riêng ai cả . ai cũng có quyền có dc hạnh phúc cho riêng mình . Translate to English
 Looking For:  tìm người iu trung niên , menly , độc thân , nghiêm túc trong tình cảm , và có ý định sống chung nếu hợp nhau ,,còn lại gặp tìn hiểu thêm Translate to English

Back | Send Email to tim ban đời (ID: 1464040)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.