Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Moon - ID: 1464119
 IP & Posted by:  14.238.81.22 on June 19, 2019 at 11:24am
 Updated by:  July 5, 2019 at 10:34pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Du lich
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người hợp nhau lâu dài để tiến tới xa hơn không muốn làm mất thời gian của 2.tìm người độ tuổi từ 40 tuổi đổ lại Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc hoặc gặp bạn bè nc Translate to English
 I Am:  Điềm tính nhưng lại thích gặp gỡ giao lưu bạn bè Translate to English
 Looking For:  Điềm đạm chững chạc tâm lý không lăng nhăng cờ bạc Translate to English

Back | Send Email to Moon (ID: 1464119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.