Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464269 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyỄnnguyen.. - ID: 1464269
 IP & Posted by:  115.73.76.243 on June 22, 2019 at 5:30am
 Updated by:  August 20, 2019 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Làm tóc...
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết hôn... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac xem phim Translate to English
 I Am:  bản nămg của người đàn ông là chinh phục được tât cả..0908172909hãy làm điều đó khi bạn gặp người phụ nữ ..bạn đang tìm kiếm Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chân thành trách nhiệm.. tự chủ và quyết đoán..đừng gọi cho tôi nếu bạn dưới 45 tuổi.. và khi bạn chưa đưng lại để xây dựng mọt gia đình ... Translate to English

Back | Send Email to nguyỄnnguyen.. (ID: 1464269)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.