Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diên Diên ❤ - ID: 1464337
 IP & Posted by:  42.112.158.148 on June 23, 2019 at 8:41am
 Updated by:  September 30, 2019 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người có ý định nghiêm túc và tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Học hỏi thêm về makeup và coffee 1 mình Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn , chung thuỷ , độc lập , hơi bướng 1 chút , hiền và hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Người trung thực , có công việc ổn định , có sự nghiêm túc trong vấn đề tìm hiểu nhau ! AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC NÓI CHUYỆN TÌM HIỂU NHAU LÂU DÀI THÌ HÃY GỬI MAIL CÒN NÓI CHUYỆN CHO VUI THÌ XIN MỜI TÌM NGƯỜI KHÁC VÌ MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT THỜI GIAN VỚI NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY ! Cảm ơn ! Translate to English

Back | Send Email to Diên Diên ❤ (ID: 1464337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.