Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464399 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìmmộtnữa - ID: 1464399
 IP & Posted by:  1.52.207.139 on June 24, 2019 at 7:33am
 Updated by:  October 16, 2019 at 5:39pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn gái hiền lành đạo đức đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem face,nghe nhạc,đi chùa,tụng kinh mỗii buổi sáng,làm việc thiện giúp người,tập gym,cafe Translate to English
 I Am:  Trầm tính . Nội tâm . Biết lắng nghe chia sẽ Translate to English
 Looking For:  Tìm một người con gái đạo đức thật lòng để đi đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Tìmmộtnữa (ID: 1464399)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.