Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464469 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Dinh - ID: 1464469
 IP & Posted by:  115.79.4.133 on June 25, 2019 at 11:43am
 Updated by:  June 25, 2019 at 6:05pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Dien Tu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn phấn đấu mọi thứ công việc để công việc phát triển .ko ngại khó khăn. Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi nghe nhạc. Đi mua sắm .sum hop cung gia dinh Translate to English
 I Am:  Mình là người vui vẻ. Thiện cảm Translate to English
 Looking For:  Người con gái phải biết lo làm ăn. Biết chăm sóc gia đình. Chia sẽ. Chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Dinh (ID: 1464469)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.