Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm vợ gấp - ID: 1464558
 IP & Posted by:  108.184.200.58 on June 26, 2019 at 8:06pm
 Updated by:  May 5, 2020 at 6:30pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Garden grove
 Zip:  92xxx
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Trader
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Separated
 My goal:  Looking for long time relationship tim bạn gái lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Watch sport games. NBA, NFL Translate to English
 I Am:  Nói về minh chắc phải nổ mới có bạn gai. Nhung ko biêt nổ mới Ế dài dài. . Và đang chở ai đó.. cho minh làm bạn. Hay là có em nào chỉ vài chiêu Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gai vui vẻ cỏi mở , Looking for a woman can be long time relation ship Translate to English

Back | Send Email to Tìm vợ gấp (ID: 1464558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.