Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464567 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyen bach lon - ID: 1464567
 IP & Posted by:  222.253.252.201 on June 27, 2019 at 12:30am
 Updated by:  July 2, 2019 at 6:50am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tân an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  hành chính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  được đi đến mọi miền đất nước Translate to English
 Free Time:  cafe Translate to English
 I Am:  sống bình dị, thích thiên nhiên Translate to English
 Looking For:  chân thành, biết cảm thông Translate to English

Back | Send Email to nguyen bach lon (ID: 1464567)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.