Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464578 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tyler troung - ID: 1464578
 IP & Posted by:  129.56.99.80 on June 27, 2019 at 5:33am
 Updated by:  June 28, 2019 at 12:43pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Miami
 State/Province:  Florida
 Zip:  33010
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Biomedical research
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Hãy quan tâm đến từng sở thích khác và có kế hoạch tài chính bền vững Translate to English
 Free Time:  gym,tập thể dục, đọc, hangouts, quần vợt Translate to English
 I Am:  Tôi là một người chăm sóc tốt với một trái tim nhân hậu. Tôi đang tìm kiếm một người trung thực, thích vui chơi. Translate to English
 Looking For:  Trận đấu hoàn hảo của tôi là một người phụ nữ hấp dẫn, có thể theo kịp tôi về mặt trí tuệ và trò chuyện nhưng người không làm điều đó bằng cách bị thúc đẩy hoặc bắt nạt. Tôi thực sự không thích những người có ý nghĩa hay không khoan dung. Translate to English

Back | Send Email to Tyler troung (ID: 1464578)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.